Bericht van een bezetter:

Met opgeheven hoofd gingen de bezetters naar buiten, maar momenteel is het onduidelijk welke winst er daadwerkelijk geboekt is binnen de Universiteit Utrecht (UU). Hoewel op landelijk niveau winst is behaald in de zin dat de discussie over de basisbeurs oplaaide, en het medezeggenschapprobleem in ieder geval een paar keer genoemd werd in de media, lijkt het College van Bestuur van de UU er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de bezetting geen consequenties heeft voor hun uiterst ondemocratisch besloten beleid, vooral als het over het Ublad gaat.

Van betrouwbare medezeggenschapsbronnen wordt bijvoorbeeld vernomen dat het CvB de toetsing van consensus tussen redactie, hoofdredacteur en redactieraad van het Ublad (art.2 van overeenkomst) pas NA april wil laten plaatsvinden – op het moment dat de Ublad-hervormingen al grotendeels geschied en dus moeilijker terug te draaien zijn. En wat als er geen consensus is? “Die is er gewoon”, leek het CvB te zeggen.

Bovendien is onduidelijk of de gehele Uraad wel achter de bezettingsactie staat. In ieder geval is geen sprake van unanieme steun voor de gang van zaken. Het feit dat er op deze manier overeenkomsten gesloten worden, middels “illegale acties” van bezetters, terwijl het officiele medezeggenschapsorgaan keer op keer gepasseerd werd in de Ubladkwestie, lijkt sommige Uraadsleden in het verkeerde keelgat te zijn geschoten.

To be continued…

Advertenties