Door het hele land vinden vandaag studentenacties plaats. De studenten zijn het zat. De Delftse studentenvakbond Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD) geeft aan de acties te steunen met het spandoek dat vandaag bij de aula van de TU Delft is opgehangen. De tekst op het spandoek luidt: “Plasterk zet de stop erop: Onderwijs en Stufi op de schop!” wat duidt op de 20% aan bezuinigingen door de overheid op het hoger onderwijs. Wat vinden studenten ervan dat in een tijd dat de kwaliteit van het hoger onderwijs al ter discussie staat de financiële middelen aan de instellingen worden ontnomen? Aan de TU Delft is dit pijnlijk zichtbaar volgens Marlies Bouman, voorzitter van de VSSD: “We kampen met een tekort aan collegezalen, een deel van de bestuursbeurzen dreigt te verdwijnen en ook het einde van de studiefinanciering komt er aan. Vooral dat laatste raakt de Delftse techniekstudent zwaar omdat wij te maken hebben met tweejarige masters. Onze studieschuld wordt daarom in het beste geval al 20% hoger dan bij andersoortige opleidingen.”

Deze verandering in het studiefinancieringsstelsel baart de VSSD vooral zorgen door de relatief lange studieduur in Delft. Bouman: “Het studietempo ligt al jaren op hetzelfde niveau. Studenten hebben gewoon tijd nodig om zich te ontplooien buiten de studie. Als een student activiteiten in de vorm van een studentenbestuur doet kost hem dit waarschijnlijk een jaar vertraging, maar hij doet wel essentiële levenservaring op. Een universiteit moet volledige mensen afleveren, niet een door de leerfabriek gehaald leger!” Waar een gemiddelde niet-technische studie zo’n 5,5 jaar in beslag neemt, is een Delftse techniekstudent gemiddeld 7,3 jaar bezig. Een Delftse techniekstudent heeft dus een 33% hogere schuld aan het einde van zijn studie dan elders.

Hoewel de TU Delft zal moeten bezuinigen, lijkt het College van Bestuur onderwijs hoog op haar lijstje te hebben staan. Vandaar dat het spandoek dat vandaag aan de aula hangt zich op de overheid richt. Bouman: “We willen als studenten graag samen met de universiteit strijden om een goede onderwijskwaliteit te kunnen realiseren en te waarborgen. We hebben positieve geluiden gehoord van ons CvB, maar het baart de VSSD zorgen dat de HBO-raad en de VSNU gezegd hebben dat ze achter het idee staan om de studiefinanciering om te zetten in een sociaal leenstelsel”. Bouman geeft verder aan twijfels te hebben over het voornemen van de overheid om het bij de studiefinanciering weggehaalde geld in de onderwijskwaliteit te investeren: “Die 20% moet toch ergens vandaan komen.”

In een aantal andere steden wordt met de acties ook het bindend studieadvies en het wegbezuinigen van de universiteitskrant aangepakt. Alle acties richten zich met name op de overheid en de onderwijsinstellingen, maar zijn ook bedoeld om de studenten met hun neus op de feiten te drukken. Bouman: “Als de huidige studenten niks doen zitten we straks zonder kwalitatief goed hoger onderwijs én zonder studenten die het kunnen betalen. Volgens mij is dat niet waar we met het Nederlandse hoger onderwijs naartoe willen.” Als er niks verandert aan de plannen van de overheid denkt de VSSD dat de acties binnenkort een vervolg zullen krijgen.

Advertenties