Zojuist is een collegezaal in de Oudemanhuispoort in Amsterdam bezet om actie te voeren tegen de afschaffing van de studiefinanciering, en de voortschrijdende privatisering en commercialisering van de universiteiten. Kom allemaal naar F001 om te helpen bezetten. Er is muziek, eten en een dagvullend programma!

Programma

11:15 – 11:30: Welkomstwoord.
11:30 – 11:45: Manifest wordt voorgelezen.
11:45 – 12:20: Discussie over de stelling: “Stufi wordt een lening: Broodnodig!”
De discussie wordt ingeleid door twee studenten waarna iedereen deel kan nemen.
12:20 – 12:35: Pauze: Skypeverbinding met andere bezettingslokaties in Nederland.
12:35 – 12:45: Toespraak van economiedocent Brian Doop over de kenniseconomie.
12:45 – 13:20: Discussie over de stelling: “Rendementsdenken aan de universiteit is nodig in deze tijden van beperkte financiën”
De discussie wordt ingeleid door docenten Jouke Turpijn en Hans de Vries waarna iedereen deel kan nemen.
13:20 – 14:00: Interview met wethouder GroenLinks en oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond Maarten van Poelgeest.
Met de zaal zal gesproken worden over de succesvolle protestactie die van Poelgeest leidde in 1988 waarbij 35.000 studenten op het Malieveld protesteerden tegen onderwijsbezuinigingen.
14:00 – 15:00:

  • Toespraak Gerard Oosterwijk van de LSVb
  • Bezoek Karel van der Toorn (voorzitter van het College van Bestuur van de UvA) ???
  • Muziek (Pauline de liedjesmachine)

15:00 – 15:10: Toespraak Jasper van Dijk, onderwijswoordvoerder SP
15:10 – 16:30: Samenvatting hoogtepunten van de dag en blik op de toekomst.
17:00: Einde Programma

Brief aan het College van Bestuur van de Uva:

Geacht College van Bestuur,

Vanochtend hebben een groep bezorgde studenten een collegezaal op de OMHP bezet in het kader van een landelijke actieweek voor het Hoger Onderwijs. De voorgenomen kabinetsplannen om 20 procent te bezuinigen op het Hoger Onderwijs en de plannen om de studiefinanciering af te schaffen nopen ons ertoe een noodsignaal uit te zenden.

Allereerst willen wij u er van verzekeren dat wij een groep bezorgde studenten zijn en de bezetting een ludiek en vreedzaam karakter heeft. Wij zullen geen schade aan eigendommen van de Universiteit berokkenen en gebruiken alcohol noch drugs.

De reden van onze actie is dat door de enorme bezuinigingen de kwaliteit van ons onderwijs enorm onder druk zal komen te staan. Hier maken wij ons zorgen om. Dat ook de basisbeurs op afschaffen staat was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen. Prominenten in wetenschap en politiek zijn het er al over eens: 20 procent bezuinigen op het Hoger Onderwijs is een uitermate onverstandige maatregel in tijden van crisis. De student laten opdraaien voor die 20 procent is hiervoor ook geen oplossing. Dergelijke maatregelen gaan ten kosten van de toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs. Het is onbegrijpelijk dat studenten meer moeten gaan betalen voor steeds minder kwaliteit.

Helaas moeten wij concluderen dat de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) het hier niet mee eens is. Wat de VSNU betreft kan de rekening van de bezuinigingen eenzijdig worden neergelegd bij de studenten. Wat ons betreft is dit onacceptabel.

Hierom richten wij ons expliciet tot u in deze brief. Wij vragen ons ten zeerste af of ook het College van Bestuur van de UvA van mening is dat de bezuinigingen bij de student gelegd moeten worden. Wij eisen van u dat u afstand neemt van de uitspraak van de VSNU en zij aan zij met studenten pleit voor investeringen in het Hoger Onderwijs.
Afsluitend zouden wij u er op willen wijzen dat de bezetting een ludiek en open karakter heeft. Gedurende de dag zullen studenten, docenten en enkele politici met elkaar in debat gaan over de financiële problemen van het Hoger Onderwijs in Nederland. Voor het dagprogramma kunt u bijlage 1 van deze brief raadplegen. Iedereen is van harte welkom om de bezetting bij te wonen en bij dezen willen wij u dan ook uitnodigen om deel te nemen aan de discussie. Om 14:00 uur is hiervoor speciale ruimte in het programma.
Vandaag zullen in de bezette ruimte helaas geen reguliere colleges plaats kunnen vinden. De desbetreffende docenten en vakcoördinatoren zijn hierover ingelicht.

Wij hopen u deze dag te mogen verwelkomen bij onze discussies!

Vriendelijke groet,

De bezorgde studenten

Volg de updates over deze bezetting en de andere simultane bezettingen in de rest van Nederland op:

Advertenties