We kregen net dit bericht binnen over het Ublad:

Ik ben net langs het Ublad geweest, waar de redactie mij tries vertelde dat het papieren Ublad niet meer terugkomt. Wat is er gebeurd? Het CvB heeft alle redactieleden op het matje geroepen om eens even haarfijn uit te leggen wat er precies in de verklaring staat, namelijk dat “er is gekozen voor een nieuwe formule”, wat volgens hen betekent dat het nu al vast staat dat het papier niet terugkomt. Verder staat er ook dat “de invulling van deze nieuwe formule in handen ligt van de redactie”, en dat er in concensus over besloten zal worden, maar volgens het CvB mogen zij hieruit opmaken dat de invulling niet het wel of niet bestaan van papier betekent. Overigens is de nieuwe formule op dit moment zowel website als papier.

Dit is natuurlijk absoluut niet de interpretatie waarmee we het bestuursgebouw hebben verlaten en het lijkt me duidelijk dat we dat ook niet gedaan zouden hebben als dit de interpretatie was. Het is een voorbeeld van hoe het CvB macht probeert uit te oefenen op mensen, door de hele redactie onder druk te zetten nu duidelijk is dat het niet meer volstaat om alleen de hoofdredacteur helemaal onder de duim te houden.

Waarschijnlijk heeft het CvB haar juristen al ingeschakeld, we zijn zelf met een jurist aan het overleggen en aan de andere kant lijkt het me duidelijk dat er opnieuw actie moet komen als het CvB op deze manier probeert door te gaan.

Advertenties

De bezettingen en acties van deze week zijn slechts het begin van een groeiende studentenbeweging in Nederland. In Europa en internationaal is het verzet echter al veel verder gevorderd. Hieronder vind je een overzicht van de aankomende internationale protesten tegen de Bologna akkoorden 8 tot 12 maart in Wenen (die op veel manieren ten grondslag ligt het beleid waar wij ons tegen verzetten), en de European Education Congress van 1-6 Juni 2010 in Bochum, Duitsland.

European Education Congress van 1-6 Juni 2010 in Bochum, Duitsland .
Activisten uit heel Europa zullen daar met elkaar spreken over onder andere de commercialisatie van het onderwijs, de sociale ongelijkheid die hier uit voortkomt, en hoe we dit tegen kunnen gaan. Ook zal er veel ruimte zijn voor het delen van ervaringen uit individuele landen, en om contacten te leggen om mee samen te werken.

Check ook de webstie van European Education Congress
Check ook de website van Kritische Studenten Utrecht voor meer info.

Internationale protesten tegen de Bologna akkoorden 8 tot 12 maart in Wenen

Bologna vieren? Dat dachten we niet

Bologna BurnsOp 11 en 12 maart 2010 vieren de onderwijs ministers van 46 Europese landen het 10 jarige jubileum van het Bologna-proces in Wenen en Budapest. Gezien de huidige situatie en het aanhoudende verzet op Universiteiten en Hogescholen door heel Europa spot deze viering met alles waar wij voor strijden.

Daarom zal in de week van 8 tot 12 maart 2010 deze conferentie worden geprotesteerd met demonstratie, stakingen en blokkades, en een alternatieve Top waar we zowel de huidige situatie in het Europese onderwijsbeleid, als onze gedeelde doelen van ons verzet zullen besprekenen.

Check ook de webstie van Mobilisatie groep, `Bologna Burns`

Het einde van de bezetting wordt voor het bestuursgebouw op woensdag avond gevierd door de bezetters en studenten op de Uithof, met muziek en toespraken en steunverklaringen. Bekijk hieronder de foto’s.

Utrecht, 19:10

Vanavond is een gemeenschappelijke verklaring ondertekend door de bezetters van het Bestuursgebrouw en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. In de verklaring wordt het belang van inhoudsvolle medenzeggenschap benadrukt voor het functioneren van de universiteit. De bezetters benadrukken dat de beslissing over de toekomst van het Ublad uit handen is getrokken van het college van bestuur en de hoofdredacteur, en is verschoven naar de redactie en de redactieraad.

De studenten geven aan dat deze bezetting een belangrijke stap is voor de groei van de studentenbeweging in Nederland en de groeiende discussie over onderwijs, medezeggenschap en bezuinigingen. Ze roepen dan ook iedereen op om op 4 februari 13:00 uur samen met de bezetters naar de demonstratie te gaan in Rotterdam. De strijd gaat door!
 
Akkoord:

3 februari 2010

Gemeenschappelijke verklaring van college van bestuur van de Universiteit Utrecht en de actievoerende studenten in en rond het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht
 
Na intensief en constructief overleg tussen een delegatie van de actievoerende studenten en het college van bestuur, is besloten om een gemeenschappelijke verklaring af te geven. Partijen zijn het erover eens:
 
– dat de onafhankelijkheid van de redactie van een universiteitsblad (al dan niet digitaal) gegarandeerd moet zijn;
 
– in Utrecht is gekozen voor een nieuwe formule van het Ublad. De invulling van deze nieuwe formule ligt in handen van redactie, hoofdredacteur en redactieraad. Consensus hierover tussen hen is noodzakelijk. De universiteitsraad toetst of consensus is bereikt, niet de invulling van de formule;
 
– het college van bestuur heeft toegezegd tweemaal een papieren uitgave te laten verzorgen door het Ublad. Het college van bestuur financiert de twee uitgaven (personeel, materieel). De redactie wordt gevraagd:
* in de eerste uitgave (in februari) het belang van onafhankelijkheid in de universiteit en het belang van onafhankelijke journalistiek in de universiteit en ook de gemaakte keuze voor een nieuwe formule centraal te stellen;
* in de tweede uitgave de start van de nieuwe formule centraal te stellen.
Deze uitgave krijgt een zo groot mogelijk verspreiding onder de Utrechtse studenten en medewerkers.
 
Verder:
 
– ongeacht de vorm van een publiek systeem van financiële steun voor studenten, acht het college van bestuur het een randvoorwaarde dat de toegankelijkheid voor het Hoger Onderwijs is gewaarborgd en dat deze toegankelijkheid niet afhankelijk mag zijn van de financiële situatie van ouders of verzorgers;
 
– het college van bestuur spreekt uit dat het Hoger Onderwijs van groot belang is voor de toekomst van Nederland. Het college vindt dat er extra geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs en niet bezuinigd. Het college en de actievoerende studenten zijn het hierover eens. Het college zal dit standpunt blijven uitdragen;
 
– het college van bestuur vindt inhoudsvolle medezeggenschap essentieel voor het functioneren van het bestuur van de universiteit; dit draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het college van bestuur en de universiteitsraad zullen in maart in een speciale bijeenkomst aandacht besteden aan het borgen van inhoudsvolle medezeggenschap.
  
Op grond van bovenstaande verklaring hebben de actievoerende studenten het bestuursgebouw verlaten. Tegen de actievoerende studenten wordt geen vervolging ingesteld.
 
Meer informatie
Woordvoerder Universiteit Utrecht Ludo Koks, 06 23 90 72 96.
B.g.g. persvoorlichter Wietske de Lange, 06 203 949 16.
--
Erik Hardeman
Redacteur Utrechts Universiteitsblad
tel. 030-2531972 / 06-10750812
fax:030-2533685
www.ublad.uu.nl

De onderhandelingen hervat zijn (of misschien zelfs voor het eerst in 3 dagen begonnen zijn). Misschien dat hier wat concreets uit gaat komen. De manifestatie van vanavond gaat natuurlijk either way door! Meer informatie volgt…

Namens de Faculteitsraad, de voorzitter, dr F.M.C. Witte: (originele verklaring op science.uu.nl)

De Faculteitsraad Bètawetenschappen steunt van harte de geweldloze acties aan de Universiteit Utrecht die tot doel hebben

  • de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te beschermen,
  • de onpartijdige en onafhankelijke interne berichtgeving over de universiteit te garanderen en
  • de discussie te openen over een hernieuwde democratisering van het universitair bestuur in Nederland.

Lees de rest van dit artikel »

Ondanks het bericht dat gisteravond vanuit het CvB kwam, niet verder te willen onderhandelen, zit het onderhandelingsteam wederom met het CvB rond tafel. Vanavond zal er bij het Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8, Uithof) een manifestatie plaatsvinden, met muziek en gezelligheid. ´

Bezetter:

Ik roep hierbij studenten, leraren, iedereen die maar iets met het hoger onderwijs te maken heeft op, om vanavond 20:00 hun steun te betuigen!

In heel Nederland worden momenteel acties gehouden tegen de bezuiniging in het Hoger Onderwijs. Naar aanleiding van het bezoek van minister Plasterk aan Leiden zal komende donderdag (04-02-’10) ook in Leiden worden gedemonstreerd. Bij het Da Vinci College ( zullen studenten verkleed als bedelaars en prostituees aankaarten dat er echt niets meer van het Hoger Onderwijs af kan.

Lees de rest van dit artikel »

Het CvB heeft in eerste instantie via hun derde verklaring laten weten dat het geen ruimte ziet voor onderhandelingen. Toch lijkt die ruimte nu wel te zijn gecreëerd aangezien het CvB heeft aangegeven nog contact te houden. –

Website verplaatst

Deze website is geheel verplaatst naar studentenprotestutrecht.nl

(en zal dus niet meer worden bijgehouden)

Lees meer over deze Utrechse campagne

Wie zijn wij?

...
Advertenties